a (102)

DEVLET / Ümit Yaşar Oğuzcan (1926 – 1984)

By Tuncay Büyükdişli, 18 Haziran 2015

DEVLET

 

“Günlerden bir gün
Hamama gideceği tuttu, Sadrazam hazretlerinin!
Bir yanında birinci veziri
Bir yanında ikinci veziri
Bir yanında üçüncü veziri.
Sonra efendime söyleyeyim
Peşkirci başı,
Nalıncı başı
Sabuncu başı
Velhasıl tam dört yüz kişilik kafile
Peştamal takıp girdiler hamama
Geçtiler kurnaların başına
Üçer beşer
Sadrazam deseniz
Kuruldu göbek taşına
Yan gelip yattı”

 

“Memleketin en ünlü tellakları
Sardılar dört yanını
Kimi elini kaptı, kimi bacağını
Bir keseleme sürtme faslı başladı.
Tam on iki saat
On iki ünlü tellak
İncitmeden keselediler
Hazretin mübarek vücudunu.

Öylesine kir çıktı ki sormayın
Her biri nah parmağım gibi
Aman efendim bu ne kiri
Demeye kalmadı
Keselerin altında eriyip gitti
Koskoca sadrazam”

  

“Bütün maiyet erkânı yerinden fırladı:
– Nettünuz devletliyü?
Dediler tellaklara.
Tellaklar cevap verdi:
– Biz yıkadık, keseledik.
Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik.
Suç bizde değil.
Neyle yelim
Kir bitti
Sadrazam elden gitti.”

Ümit Yaşar Oğuzcan (1926 – 1984)